Background
Lige nu

STATUS

10:00 11:00

Title

Artist

27. januar 2021

Gymnasieeleverne i 3. g frygter eksaminerne til sommer, for de har været hjemsendte og modtaget undervisning via en computerskærm on and off i snart et år. Derfor har gymnasieeleven Rosa Leibowitz startet et borgerforslag om, at de forestående sommereksaminer bliver ændret, så de unge ikke bliver mere stressede end højest nødvendigt. Borgerforslaget har opnået de magiske 50.000 underskrifter på rekordtid, men Rosa frygter stadig, at politikerne hellere vil tabe en hel generation på gulvet, end at udskyde eksaminerne.

I Udråb får én gæst med en markant holdning mulighed for at uddybe, forklare og forsvare sin holdning fra alle leder og kanter.
Udråb tager livtag med de unges udfordringer. Seriøst, reflekteret og med kant og glimt i øjet. Programmet tager unge stemmer alvorligt og behandler dem med udgangspunkt i deres egne oplevelser og virkelighed.
Værten er skarp, sjov, kvik, grounded og frygtløs med en veludviklet kritisk sans. Bølgerne går højt, når gæsten udfordres og skydes på fra alle vinkler – men altid med en empatisk tilgang og en respekt for det enkelte menneske og med en forståelse af at ytringsfriheden overskygger alt. Tempoet er både rasende højt men kan også være faretruende stille. For her er også plads til den uddybende samtale, der fremkalder mennesket bag meningen.
Programmet bygges op af forskellige elementer, der alle sammen peger hen imod at udfordre dagens gæst på sin holdning, så vi som lyttere selv kan danne vores egen mening og opfattelse og forhåbentlig blive lidt klogere. I hvert fald på hvorfor andre tænker og mener, som de gør.
Udsendelserne tager som udgangspunkt afsæt i tidsaktuelle programstillinger, kommer rundt om emnet, går i dybden og flyver i højden, graver ind i følelserne og ser på de faktuelle kendsgerninger.

Tidligere episoder


Udråb

30. september 2020