Background
Lige nu

Kulturkabalen

15:00 18:00

Title

Artist

Ofte stillede spørgsmål

I henhold til sendetilladelsen er vi forpligtede til at starte med at sende. Vi har naturligvis løbende diskuteret spørgsmålet og har besluttet at starte udsendelserne, men lade flest muligt arbejde hjemmefra undervejs. På den måde er det kun de medarbejdere, der sender, som er fysisk på arbejde.

Vi følger selvfølgelig myndighedernes anvisninger, så derfor sender vi her i begyndelsen efter en nødsendeplan, så der kun vil være allerhøjest en håndfuld medarbejdere på arbejde på samme tid. De medarbejdere har fået strenge instrukser om at spritte alt udstyr grundigt af mellem udsendelserne, holde afstand til hinanden og i det hele taget sørge for, at smitterisikoen bliver så lav som overhovedet muligt.

Vi havde glædet os til at præsentere alle vores programmer for jer, men vi vil ikke gå på kompromis med medarbejdernes og resten af samfundets helbred.

LOUDs målgruppe er unge 15-32 årige. Der er ikke mange public service-tilbud med særligt fokus på den gruppe. Lige som alle andre danskere, er deres hverdag også kraftigt påvirket af pandemien.

På LOUD kan unge få svar på det, de bekymrer sig om:
– Hvad gør jeg med min eksamen?
– Kan jeg overhovedet gennemføre min uddannelse?
– Hvornår får jeg mit sociale liv tilbage?
– Hvor farlig er virussen egentlig for mig?

LOUD er en lang række radioer og fremtrædende kultur- og undervisningsinstitutioner og ungdomsorganisationer, der har fundet sammen om at skabe et landsdækkende medie og en radiostation.

Radio LOUD er drevet af Selskabet Kulturradio Danmark A/S. Bag selskabet står en lang række erfarne, danske radiostationer. Radio LOUD er ejet af radiostationerne.

Kulturpartnerne, som tæller Roskilde Festival, Vega, Nationalmuseet, Enigma, Mungo Park Teatret i Allerød, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, lex.dk, Danske Studerendes Fællesråd og Ungdomsbureauet, bidrager med viden, kompetence og indhold til Radio LOUD. De er ikke medejere og er ikke en del af driften. Det er en kendt konstruktion med partnere, og såvel dagblade som DR og TV2 har talrige indholdspartnerskaber med institutioner og aktører fra kultur- og samfundsliv.

Vores ambition er at skabe et kvalitetstilbud til den generation, der skal forme vores fremtid. Radio LOUD er et landsdækkende fællesskab for alle med hovedfokus på unge mellem 15 og 32 år, som er storforbrugere af kultur, nyheder og medier.

Sammen med målgruppen skaber vi en radio, som unge kan interagere med og identificere sig med. Med vores samarbejdspartnere vil vi bredt kunne dække unges kulturunivers og gøre Radio LOUD til den moderne kulturkanal, som unge kan genkende sig selv, deres værdier, livserfaringer og hverdag i.

ALLE vil kunne modtage Radio LOUD. Radio LOUD kan høres på mobilen, på DAB og på internet. Radio LOUD dækker 82 procent af Danmark på DAB (MUX1), og vi arbejder på at udbygge sendenettet og sikre, at vi dækker HELE landet – også Bornholm, Lolland og Falster. Den aftale er vi stadig i gang med at forhandle. Kommer der en ekstraudgift, dækkes den indenfor det afsatte budget.

Absolut ikke! Partnerne er ikke medejere, men bidrager med viden, kompetence og indhold. Og alle programomkostninger dækkes af LOUD. Programplaner og redaktionelle beslutninger bliver udelukkende truffet i LOUDS redaktion og uafhængigt af partnerne.

Partnernes rolle i LOUD er at stille viden og netværk til rådighed. Partnerne har adskillige årtiers erfaring med at engagere generationer af unge. Og en enorm viden inden for hvert deres felt. Begge dele skal aktiveres igennem programmer og indhold til lytterne.

Hvis partnerne løser en opgave for radiokanalen, vil det være en beslutning truffet af LOUDs ledelse ud fra relevans, væsentlighed og produktionskompetence. Omkostningerne til produktion dækkes af LOUD.

Som partner sidder man med i et udviklingsråd og bidrager til at udvikle kanalen. Rådet er – som navnet siger – rådgivende og har ingen besluttende myndighed.

Når man producerer indhold, er partnernes indflydelse at sammenligne med den, man har som eksternt produktionsselskab: De løser en opgave for kanalen og producerer kun i det omfang, de har mulighed for det/kompetencer til det – og når det giver mening for LOUD.

De redaktionelle beslutninger – og om noget skal sendes eller ej – træffes af den redaktionelle ledelse på kanalen.

På ingen måde. For parterne er LOUD et forsøg på at stille sit netværk og kompetencer til rådighed på en ny måde – til glæde for unge over hele landet.

Parterne repræsenterer mange forskellige dele af ungdoms- og kulturlivet. VEGA kommer til at lave programmer om livemusik inden for mange forskellige genrer fra hele landet, Roskilde Festival kommer til at åbne døre for ungdomskultur og organisationer fra Rønne til Ringkøbing.

Selvfølgelig. LOUD har en uafhængig nyhedsredaktion, som træffer de redaktionelle valg uafhængigt af partnerne.

Nyheder fra og om kulturpartnerne, negative som positive, vil blive behandlet og vurderet i forhold til relevans og væsentlighed på samme måde som alle andre nyheder; Hvis der er noget, der er kritisabelt i forhold til partnerne, vil LOUD også dække det.

Nej. LOUD vil løbende udvide kredsen og søge nye partnere. Den første kreds af partnere er en indgang til forskellige dele af kulturlivet og ungdomsorganisationer. Vi og partnerne vil aktivt række ud og sikre, at vi dækker hele landet, og at der for eksempel er flere spillesteder, museer og teatre med.

Frem for alt ved at være åbne, nysgerrige og inviterende til andre partnere. Og ved at sikre at indholdet bliver vurderet ud fra om det er relevant for målgruppen og ikke om man er partner eller ej.

Allerede nu har LOUD og partnerne etableret talrige samarbejder med andre institutioner: Foreningen SEIN skal lave natradio, Det Kongelige Teater, Musik forlæggerforeningen og Dansk Ungdoms Fællesråd bidrager med kilder og programideer.

Via vores netværk af regionale radiostationer og kulturpartnere vil vi både have lokal indsigt og tilstedeværelse i hele landet. Vores medarbejdere vil også have bopæl rundt om i landet.